Σε αυτό το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο η Sandra Schefkind, MS, OTR/L, Fasta, θα αναλύσει με ποιον τρόπο η Θεραπεία σε Φυσικά Περιβάλλοντα προσφέρει μια ευκαιρία μάθησης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Η διάλεξη αυτή εξετάζει την ένταξη ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και προσφέρει πόρους στήριξης, σενάρια και δραστηριότητες. Η Sandra Schefkind, MS, OTR/L, FAOTA είναι Διευθύντρια του Παιδιατρικού Προγράμματος στο Τμήμα Επαγγελματικών Υποθέσεων στην Αμερικανική Ένωση Εργοθεραπείας (American Occupational Therapy Association, AOTA). 


Παρακολουθήστε το όποτε θέλετε, όπου θέλετε, σε PC, tablet ή smartphone

Μαθησιακοί στόχοι:


Ο συσχετισμός της Θεραπείας σε Φυσικά Περιβάλλοντα με τρέχουσες πρακτικές


Η αναγνώριση τάσεων, πόρων και δραστηριοτήτων που ευθυγραμμίζονται με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ένταξηςΠεριγραφή

Ποια είναι τα οφέλη, οι προκλήσεις και η αιτιολόγηση της Θεραπείας σε Φυσικά Περιβάλλοντα; Πώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες ένταξης ευθυγραμμίζονται με τον σκοπό του Νόμου περί Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρίες (Disabilities Education Act, IDEA) και με τις αρχές της εργοθεραπείας; Με ποιον τρόπο η Θεραπεία σε Φυσικά Περιβάλλοντα προσφέρει μια ευκαιρία μάθησης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη; Η συνεδρία αυτή εξετάζει την ένταξη ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και προσφέρει πόρους στήριξης, σενάρια και δραστηριότητες. Η Θεραπεία σε Φυσικά Περιβάλλοντα συνδέεται με μεταβατικές περιόδους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαβίωσης. Η ομιλήτρια υποστηρίζει προσπάθειες οικοδόμησης της κοινότητας απαλλαγμένες από τεχνική ορολογία ώστε να γεφυρώσουν την αντίληψη γύρω από την ξεχωριστή αξία του επαγγέλματός μας. Η Θεραπεία σε Φυσικά Περιβάλλοντα μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη ποιότητα ζωής και τα επίπεδα ικανοποίησης μέσω: 1) της αντιμετώπισης της συναισθηματικής και αισθητηριακής ρύθμισης· 2) της βελτίωσης της συμμετοχής· και 3) της ενίσχυσης της εμπλοκής στην κοινότητα. 

Το σεμινάριο έχει βιντεοσκοπηθεί αποκλειστικά για λογαριασμό του STAR Institute. Το STAR Institute έχει συμβόλαιο συνεργασίας με την Upbility Publications. Η ομιλήτρια δεν έχει απευθείας συνεργασία με την Upbility Publications.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Παρουσίαση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Σεμινάριο
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ολοκλήρωση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε

Το Ινστιτούτο STAR είναι ο κορυφαίος ερευνητικός, εκπαιδευτικός και θεραπευτικός οργανισμός για την κατανόηση και τη στήριξη της Αισθητηριακής Επεξεργασίας. Στόχος μας είναι να κάνουμε την παγκόσμια διαφορά, γι’ αυτό οι οικογένειες και οι κλινικοί εμπιστεύονται το Ινστιτούτο STAR ως συνεργάτη και πρωτοπόρο στη θεραπεία, την εκπαίδευση και την έρευνα. Tο κέντρο εκπαίδευσης του ινστιτούτου STAR εστιάζει στην ανάπτυξη και παροχή των πιο ενημερωμένων πληροφοριών πάνω στην έρευνα και θεραπεία για τους επαγγελματίες, τις οικογένειες και τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας.

Sandra Schefkind, MS, OTR/L, FAOTA


Η Sandra Schefkind, MS, OTR/L, FAOTA είναι Διευθύντρια του Παιδιατρικού Προγράμματος στο Τμήμα Επαγγελματικών Υποθέσεων στην Αμερικανική Ένωση Εργοθεραπείας (American Occupational Therapy Association, AOTA). Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν: την ενίσχυση της κοινότητας και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση με την παιδιατρική πρακτική στο πλαίσιο της εργοθεραπείας· την εκπροσώπηση της ΑΟΤΑ με συναφείς εξωτερικούς οργανισμούς· και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Οι διδακτορικές της σπουδές εστιάζουν στην κοινότητα πρακτικής ως κοινωνική μαθησιακή προσέγγιση.

Συχνές Ερωτήσεις


Πότε ξεκινά και τελειώνει το σεμινάριο;

Το σεμινάριο ξεκινά τώρα και δεν τελειώνει ποτέ! Είναι ένα εντελώς self-paced διαδικτυακό μάθημα - εσείς αποφασίζετε πότε ξεκινάτε και πότε τελειώνετε.


Πώς λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης;

Το λαμβάνετε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.


Πόσο καιρό έχω πρόσβαση στο σεμινάριο;

Εφ' όρου ζωής. Μετά την εγγραφή, έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε αυτό το σεμινάριο για όσο χρονικό διάστημα θέλετε - σε όλες τις συσκευές που διαθέτετε.