Όροι Χρήσης

1. Όροι

Αποκτώντας πρόσβαση στην Uplearning, συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επισκέπτεσθε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα υλικά που περιέχονται στην Uplearning προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα και τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.


2. Άδεια Χρήσης

Εκχωρείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των μεταφορτώσιμων υλικών στον ιστότοπο της Uplearning για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή προβολή μόνο. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν μπορείτε:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά
  • να χρησιμοποιήσετε τα υλικά για εμπορικό σκοπό ή δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  • να προσπαθήσετε να ανακατασκευάσετε πηγαίο κώδικα ή να κάνετε αποσυμπίληση λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της UpLearning
  • να αφαιρέσετε πνευματικά δικαιώματα ή άλλη ιδιόκτητη σημειογραφία από τα υλικά ή
  • να κάνετε μεταφορά υλικών σε άλλο άτομο ή «καθρέφτισμα» των υλικών σε άλλον διακομιστή.

Η εν λόγω άδεια θα τερματίζεται αυτόματα αν παραβιάσετε κάποια από αυτές τις απαγορεύσεις και μπορεί να τερματιστεί από την Εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή μετά τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα μεταφορτωμένα υλικά που έχετε στην κατοχή σας είτε αυτά είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.


3. Αποποίηση ευθύνης

Τα υλικά στον ιστότοπο της UpLearning παρέχονται «όπως είναι». Η UpLearning δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή και με το παρόν αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, όπως, μεταξύ άλλων, σιωπηρές εγγυήσεις ή όρους εμπορευσιμότητας, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Επίσης, η UpLearning δεν εγγυάται ούτε κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα ή αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή άλλως σχετικά με τα υλικά ή για άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν.


4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η UpLearning δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημίες για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης των υλικών στον ιστότοπο της UpLearning, ακόμα κι αν η UpLearning ή κάποιος εξουσιοδοτημένος της UpLearning έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Λόγω του ότι κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, οι εν λόγω περιορισμοί ενδέχεται να μην σας αφορούν.


5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της UpLearning ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η UpLearning δεν εγγυάται ότι τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή, πλήρη ή τρέχοντα. Η UpLearning μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η UpLearning, ωστόσο, δεν δεσμεύεται να ενημερώνει τα υλικά.


6. Σύνδεσμοι

Η UpLearning δεν έχει ελέγξει όλες τις ιστοσελίδες που συνδέονται με τον ιστότοπο και δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη κάθε συνδέσμου δεν υπονοεί υιοθέτηση από την UpLearning της ιστοσελίδας. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας από τον χρήστη γίνεται με δικό του ρίσκο.


7. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας

Η UpLearning ενδέχεται να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα συμφωνείτε να τηρείτε την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης.


8. Διέπον δίκαιο

Οποιοδήποτε αίτημα συνδέεται με την ιστοσελίδα της UpLearning πρέπει να διέπεται από τους νόμους της εγχώριας δικαιοδοσίας της UpLearning χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.