Παρακολουθήστε το όποτε θέλετε, όπου θέλετε, σε PC, tablet ή smartphone

Τι θα μάθετε

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών στις λέξεις της Θεματικής Ορθογραφίας;


Θεωρητικό Μέρος/ Ορισμός, σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα εκμάθησης, παρουσίαση εργαλείων


Μαθησιακό προφίλ του μαθητή 


Άτυπη Αξιολόγηση/Ιδέες Ανίχνευσης Θεματικής Ορθογραφίας


Πρακτικό Μέρος/ Αναφορά στους τρόπους εκμάθησης, βάση στατιστικής, μέσω οπτικο-κιναισθητικής και ακουστικο-κιναισθητικής προσέγγισης


Γενικά Συμπεράσματα Περιγραφή

Στο παρόν σεμινάριο εκπαίδευσης θα μιλήσουμε για τη Θεματική Ορθογραφία. Θα αναφερθούμε στο θεωρητικό κομμάτι της θεματικής ορθογραφίας, στους τρόπους που μαθαίνει ο μαθητής, στους τρόπους χρήσης των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πρακτικό κομμάτι, καθώς και σε άτυπα τεστ αξιολόγησης που αφορούν την αντιγραφή, την ορθογραφία, την ανάγνωση, τη σύνταξη προτάσεων και παραγράφων. Θα αναφερθούμε σε δραστηριότητες που βάση στατιστικής έχει αποδειχθεί πως ενισχύουν με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο το πρακτικό μέρος της θεματικής ορθογραφίας μέσω της οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής προσέγγισης. 

Θα υπάρχει συνοδευτικό υλικό και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεμιναρίου, στο τέλος. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Παρουσίαση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 1η: Θεωρητικό Μέρος
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 2η: Άτυπη αξιολόγηση | Ιδέες για ανίχνευση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 3η: Πρακτικό Μέρος | Λέξεις
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 4η: Πρακτικό Μέρος | Οπτικο-Ακουστικό-Κιναισθητική προσέγγιση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ολοκλήρωση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε

Συχνές Ερωτήσεις


Πότε ξεκινά και τελειώνει το σεμινάριο;

Το σεμινάριο ξεκινά τώρα και δεν τελειώνει ποτέ! Είναι ένα εντελώς self-paced διαδικτυακό μάθημα - εσείς αποφασίζετε πότε ξεκινάτε και πότε τελειώνετε.


Πώς λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης;

Το λαμβάνετε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.


Πόσο καιρό έχω πρόσβαση στο σεμινάριο;

Εφ' όρου ζωής. Μετά την εγγραφή, έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε αυτό το σεμινάριο για όσο χρονικό διάστημα θέλετε - σε όλες τις συσκευές που διαθέτετε.

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές δυσκολίες. Κάτοχος Bachelor of Arts in Educational Psychology, πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση παιδιών με Δυσλεξία, πανεπιστήμιο του Wales Swansea. Είναι πιστοποιημένη Orton-Gillingham Practitioner και μέλος του British Dyslexia Association. Είναι επόπτρια και συγγραφέας εξειδικευμένων βιβλίων με υλικό παρέμβασης.