Προηγούμενη διάλεξη Ολοκλήρωση και συνέχεια  

  4.1 Υψηλότερη - χαμηλότερη τάξη γνωστικών δεξιοτήτων

Το περιεχόμενο της διάλεξης είναι κλειδωμένο
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο σεμινάριο