Προηγούμενη διάλεξη Ολοκλήρωση και συνέχεια  

  1.5 Αυτισμός και κοινωνική αλληλεπίδραση

Το περιεχόμενο της διάλεξης είναι κλειδωμένο
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο σεμινάριο