Προηγούμενη διάλεξη Ολοκλήρωση και συνέχεια  

  6.1 Οι κοινωνικές δυσκολίες

Το περιεχόμενο της διάλεξης είναι κλειδωμένο
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο σεμινάριο