Προηγούμενη διάλεξη Ολοκλήρωση και συνέχεια  

  5.2 Αυτό-οργάνωση

Το περιεχόμενο της διάλεξης είναι κλειδωμένο
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί, θα πρέπει να συνδεθείτε.
Εγγραφείτε στο σεμινάριο